safety shoes

safety shoes

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรองเท้าเซฟตี้ ควรพิจารณาจากอะไร?

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรองเท้าเซฟตี้ควรมองหาแบรนด์รองเท้านิรภัยได้ที่ได้รับมาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น 1.ควรเลือกให้เหมาะสมกับงาน 2.หนังรองเท้า ควรเลือกหนังรองเท้าแท้หรือหนังเทียม เช่น หนังไมโครไฟเบอร์ , หนังพีวีซี , หนังพียู เพราะแบรนด์รองเท้านิรภัยยอดนิยมจะไม่ค่อยนำวัสดุอื่นมาทำ เนื่องจากจะไม่ได้มาตรฐานมอก. และ EN20345ที่กำหนด 3.ขนาดรองเท้าเซฟตี้เหมาะสมกับเท้า 4.รองเท้านิรภัยได้มาตรฐาน

Filter by

PROJECTS

0 projects for 0 clients